Oma koulutus ja työkokemus

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja ja erikoistunut vuonna 1986 psykiatriseksi sairaanhoitajaksi. Psykoterapeuttina olen työskennellyt vuodesta 1996 saatuani Valviran myöntämän psykoterapeutin ammattinimikeoikeuden. Psykoterapeutin tutkinnon suoritin Therapeiasäätiön koulutuskeskuksen erityistason ( ET ) psykoterapeuttikoulutuksesta vuosina 1993-1995. Koulutuksen teoreettinen viitekehys on psykoanalyyttinen/psykodynaaminen.

Olen suorittanut lisäksi psykoterapeuttikoulutustani täydentävän kuvataidepsykoterapian koulutusohjelman vuosina 2003-2005. Täydennyskoulutuksen järjestivät Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Paimenia ja Suomen taideterapiayhdistys. Koulutuksen teoreettinen viitekehys on myös psykoanalyyttinen. Minulla on ollut Suomen Taideterapiayhdistyksen myöntämä kuvataidepsykoterapeutin nimike vuodesta 2008.

Edelleen käyn vuosittain psykoterapiatyöhön liittyvissä koulutuksissa ja säännöllisesti työnohjauksessa eri-ikäisten psykoterapiahoitoihin liittyen.

Olen työskennellyt Seinäjoen sairaalassa akuuttipsykiatriassa ( 1986-1990 ), kuntouttavassa psykiatriassa ( 1990-1998 ) sekä lasten ja nuorisopsykiatriassa ( 1998-2014 ). Lasten ja nuorten puolella olen työskennellyt sairaanhoitajana Lasten psykiatrian osastolla, Nuorisopsykiatrian poliklinikalla ja nyt viimeisimpänä Lasten ja nuorten psykoterapiapoliklinikalla vuodesta 2005 vuoteen 2014.

Olen pitänyt psykoterapeuttina yksityisvastaanottoa sairaalatyön ohella jo vuodesta 2006, mm. Identum Oy.ssa vuosina 2009 – 2013. Nyt toimin päätoimisena psykoterapeuttina omissa työtiloissa. Psykoterapeuttina hoidan lapsia, nuoria ja aikuisia.

Sirpa Prusti